Close

Archive for month: czerwiec, 2020

Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845) oraz w oparciu o § 77 ust. 1, § 78, § 79 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie
z a w i a d a m i a, że:
Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie planowane jest na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz.18.30 w holu CENTRUM 2000 w Stargardzie przy ulicy J. Piłsudskiego 98C
PORZĄDEK OBRAD:

Read More
Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja