Close

Aktualności

Aktualności

Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Stargardzie działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2018…

Ogłoszenie – remont i malowanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Stargardzie prowadzi postępowanie w przedmiocie wyłonienia wykonawcy w drodze negocjacji z ogłoszeniem. Zainteresowanych prosi się o składanie ofert…

Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja