Close

Informacje o wnoszeniu opłat

Czynsz płaty do 15 każdego miesiąca

Walne zgromadzenie Członków SM Nadzieja – 22 czerwca 2023r.

Podjęte uchwały 29-09-2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółdzielni „Nadzieja” za rok 2021

Działanie
Przykładowy zakres działań
Działanie
Przykładowy zakres działań
Działanie
Przykładowy zakres działań
Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja