Close

Walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” – 12 czerwca 2024r.

Informacje o wnoszeniu opłat

Czynsz płaty do 15 każdego miesiąca

Walne zgromadzenie Członków SM Nadzieja – 22 czerwca 2023r.

Podjęte uchwały 29-09-2022

Działanie
Przykładowy zakres działań
Działanie
Przykładowy zakres działań
Działanie
Przykładowy zakres działań
Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja