Close

WŁADZE SM

Rada nadzorcza

Grzegorz Robert Grabowski
przewodniczący
Arkadiusz Mitręga
sekretarz
Artur Gadomski
z-ca Przewodniczącego

Zarząd

Barbara Kowaleczko-Wójcik
Prezes Zarządu
Iwona Fijałkowska
Członek Zarządu
Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja