Close

WŁADZE SM

Rada nadzorcza

Aneta Grabowska
przewodnicząca
Bronisław Walter
sekretarz
Czesława Dzianach
z-ca Przewodniczącego

Zarząd

Barbara Kowaleczko-Wójcik
Prezes Zarządu
Iwona Fijałkowska
Członek Zarządu
Copyright © 2017 Spółdzielnia Nadzieja